کمک هزینه نگهداری معلولان افزایش یافت


تهران- ایرنا- هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون با افزایش کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه­‌آموزی معلولان و حق پرستاری از محل اعتبارات تخصیصی سازمان مذکور موافقت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957043/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی