کمیته تحقیق درباره ناآرامی‌ها تشکیل شدبه گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «احمد وحیدی» اعلام کرد: در راستای صیانت از حقوق مردم و حاکمیت قانون، کمیته تحقیقی درباره ناآرامی‌های اخیر با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط دولتی و غیردولتی تشکیل شده است.

رئیس شورای امنیت کشور خاطر نشان کرد: این کمیته وظیفه دارد احقاق حقوق متضررین از حوادث و اغتشاشات اخیر را با جدیت پیگیری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950764/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی