کمیسیون اقتصادی مجلس انتخابات اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی دانست + نامه


تهران – ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به وزیر صمت بر غیرقانونی بودن دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85182313/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی