کمیسیون امنیت ملی مجلس از وزیر بهداشت برای مدیریت کرونا قدردانی کرد


تهران – ایرنا – کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مدیریت کرونا قدردانی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992880/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی