کنسولگری ایران در جده بازگشایی شد


تهران – ایرنا – کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر جده عربستان روز چهارشنبه طی مراسمی بازگشایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133807/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی