کنعانی:آلمان از عملکرد شرم آور گذشته خود در قبال ملت ایران و عراق عذرخواهی کند


تهران- ایرنا- ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آلمان در بغداد را محکوم کرد و گفت: انتظار می رفت وزیر خارجه آلمان قبل از هر چیز به خاطر عملکرد شرم آور گذشته دولت این کشور در قبال دو ملت ایران و عراق عذرخواهی می‌کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051221/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی