کنعانی:‌ ایران مصمم به توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد روابط ایران و مصر گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با همسایگان و کشورهای اسلامی مصمم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112667/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی