کنعانی: برنامه نظامی ایران جنبه بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری نیست


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: برنامه نظامی ایران صرفا جنبه دفاعی و بازدارندگی داشته و علیه هیچ کشوری که اندیشه تعرض به ایران را نداشته باشد، نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090249/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی