کنعانی: تحریم‌های ظالمانه علیه زنان ایران گواه دروغگویی آمریکاست


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تداوم اظهارنظرهای مداخله‌جویانه آمریکا درباره تحولات داخلی ایران تصریح کرد: تحمیل تحریم‌های ظالمانه بر تمامی مردم ایران از کودکان، زنان،دختران و مادران ایرانی بهترین گواه دروغ‌گویی و ژست‌های حقوق بشری آمریکاست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970992/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی