کنعانی: جنایات صهیونیست‌ها از نظر غرب شایسته حمایت است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری جنایات رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ تاکید کرد: «از نظر آمریکا و اروپا، این همه جنایت حتی علیه زنان و کودکان نه تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه شایسته حمایت است!»


منبع: https://www.irna.ir/news/84982750/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی