کنعانی: در تقویت توان بازدارندگی و حفاظت از حقوق و امنیت خود تردید نخواهیم کرد


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در تقویت توان بازدارندگی و نیز حفاظت از حقوق و امنیت خود تردید نمی‌کنیم، به مقامات آمریکایی توصیه کرد از اتهام زنی‌های بی‌پایه و اساس به جمهوری اسلامی ایران پرهیز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132761/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی