کنعانی: دولت سوئد باید به اصول بنیادین حقوق بشر پایبند باشد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: از دولت سوئد انتظار می‌رود ضمن پایبندی جدی به اصول بنیادین حقوق بشر و تلاش برای ترویج اخلاق و همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان از طریق انجام اقدامات عملی و موثر، به بدیهی‌ترین مطالبه مسلمانان مسئولانه پاسخ دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85244120/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی