کنعانی: رژیم نژادپرست صهیونیستی مرتکب ⁧نسل‌کشی⁩ علیه ملت ⁧فلسطین⁩ است


تهران – ایرنا – سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتی نوشت: مدعیان دروغین حقوق بشر بیش از ۷ دهه است که حامی رژیمی نژادپرست، تروریست و اشغالگر هستند که نه فقط مرتکب نقض فاحش⁧ حقوق بشر⁩، بلکه مرتکب ⁧نسل‌کشی⁩ علیه ملت ⁧فلسطین⁩ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84957862/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی