کنعانی: زنگ‌های خطر برای رژیم صهیونیستی و حامیانش به صدا درآمده است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به بحران سیاسی در رژیم صهیونیستی و افزایش نفرت ملت‌ها علیه این رژیم تصریح کرد: زنگ‌های خطر برای رژیم صهیونیستی و حامیانش به صدا درآمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84959258/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی