کنعانی: زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزرات امور خارجه در واکنش به ادعاهای واهی و تکراری نخست وزیر رژیم صهیونیستی متذکر شد: فلسطین نابود شدنی نیست و زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84984048/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی