کنعانی : سخنان رئیسی صدای حق طلبی ملت های آزاده بود

وی ادامه داد: ناقضان واقعی حقوق بشر شایستگی اخلاقی لازم برای اظهار نظر درباره حقوق بشر را ندارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84895815/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی افزود،  سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در هفتادو هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان‌ ملل، صدای عدالتخواهی و حق طلبی کشورها و ملت های آزاده بود.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی