کنعانی: سپاه برهم‌زننده راهبردهای سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه است
تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد که دلیل خشم آمریکا از سپاه و ترویج دروغ و اتهام بی‌اساس علیه آن به این دلیل است که سپاه از ارکان اساسی قدرت ملی ایران، تحقیر کننده رژیم آپارتاید صهیونیستی و برهم زننده راهبردهای سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009579/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی