کنعانی: صدای معترضان را بشنوید و از خشونت بپرهیزید


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه درپی رفتار خشونت آمیز پلیس فرانسه با معترضان، دولت فرانسه را به شنیدن صدای شهروندان معترض و پرهیز از خشونت علیه آنان توصیه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099666/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی