کنعانی: ناوگروه ۸۶ ارتش افتخار دیگری در صحنه بین‌المللی رقم زد


تهران-ایرنا-سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: ناوگروه ۸۶‬⁩ نیروی دریایی ارتش برای اولین بار در تاریخ ایران زمین، سفر دور دنیا را با ناوشکن تمام ایرانی ⁧‫دنا‬⁩ و ناو بندر ⁧‫مکران‬⁩ انجام داد و افتخار دیگری را در صحنه بین‌المللی رقم زد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113834/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B8%DB%B6-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B2%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی