کنعانی: نظام بین الملل به سابقه تاریک حقوق بشری استرالیا واکنش نشان دهد


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام دولت استرالیا در اعمال تحریم علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و با یادآوری تعهدات بین‌المللی استرالیا در زمینه مبارزه با تروریسم، نفرت پراکنی و رعایت حقوق بشر، سابقه حقوق بشری این کشور را تاریک و شایسته توجه و واکنش بین‌المللی دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966466/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی