کنعانی: نقش حمایتی حامیان رژیم اسراییل در استمرار جنایات آنها از منظر حقوقی مسؤلیت‌آور است


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه تلاش برای ادغام رژیم غاصب در منطقه، بمنزله شراکت آمریکا در جنایات روزمره اسرائیل است، گفت: نقش حمایتی حامیان رژیم در استمرار جنایات روزمره آنها، از منظر حقوقی و بین‌المللی مسؤلیت آور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132399/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی