کنعانی: کودکان پروانه‌ای از تحریم‌های ظالمانه آمریکا مستثنی نشدند

به گزارش حوزه سیاست خارجی ایرنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پی تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در صفحه اینستاگرامش نوشت: هر روز به یک بهانه لیست جدید تحریم علیه ایران منتشر می‌شود. این بار وزیر کشور، وزیر ارتباطات و پنج مقام ایرانی دیگر توسط دولت آمریکا تحریم شدند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: حتی کودکان پروانه‌ای نیز از تحریم‌های یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا مستثنی نشدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84906427/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFوی ادامه داد: البته قبل از این لیست هفت نفره از وزرا و شخصیت‌های ایرانی، فرد فرد ملت ایران صدها بار از سوی رژیم آمریکا مورد بی سابقه ترین تحریم‌های طول تاریخ علیه یک ملت قرار گرفتند.تمام مردم ایران بدون هیچ گونه تفکیک و تبعیضی، سال‌های طولانی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا که معیشت، شغل، سلامتی و زندگی آنها را هدف گرفته؛ دست و پنجه نرم می‌کند.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی