گذار از «انتظارات تورمی»؛ پیچیده اما شدنی


تهران- ایرنا- «مهار تورم» همراه با تداوم «رشد تولید» اولویت اساسی برنامه‌ریزی اقتصادی دولت سیزدهم برای ۱۴۰۲ خواهد بود؛ هدفگذاری که بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال، نیازمند «برنامه‌ریزی دقیق و استمرار» است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85063174/%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی