گروسی: در برخی موضوعات با ایران پیشرفت داشته‌ایم


نیویورک – ایرنا- رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در برخی موضوعات با ایران پیشرفت داشته ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85127307/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی