«گروسی» عضو موظف هیات مدیره منطقه آزاد ماکو شد

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، با تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۳۰ شهریور، حسین گروسی به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو برای مدت سه سال جایگزین محمدرضا عبدالرحیمی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84902505/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی