گروژنی؛ میزبان شانزدهمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه

وی افزود: در روز نخست اجلاس، نشستی در سطح کارشناسی با حضور کارشناسان ایرانی و روس برگزار شد تا به منظور نهایی‌سازی متن یادداشت تفاهم درباره موضوعات گوناگون از جمله همکاری‌های تجاری و اقتصادی، کشاورزی، بهداشتی،  بانکی، ترانزیت و لجستیک، صنعتی، فرهنگی و آموزشی، گردشگری، انرژی، استاندارد، کار و امنیت اجتماعی، مناطق آزاد و … دو طرف به توافقات نهایی دست یابند.  

پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه در سال ۱۳۹۸ در تهران و اصفهان به میزبانی وزارت نیرو برگزار شد و شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و روسیه در شهر گروژنی به میزبانی روسیه از روز شنبه ۷ تا سه شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ برگزاری می‌شود.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84927991/%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

به گفته صفری همچنین مقرر است در حین برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک سندهای دو جانبه ای بین طرفین به امضا برسد.

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برای این منظور عازم روسیه است با اعلام برگزاری این کمیسیون مشترک افزود: این نشست به میزبانی معاون نخست وزیر روسیه و مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با ایران برگزار می‌شود و از طرف کشورمان نیز وزیر نفت ریاست کمیسیون را بر عهده دارد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی