گزارشگر فساد مالی در صورت ارتکاب جرم برای دریافت مدارک، مشمول دریافت پاداش نمی شوند


تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس مصوب کردند که چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده باشد از جمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه به دست آورده باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077611/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی