گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم در دولت سابق به قوه قضائیه ارسال شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از منطقه آزاد قشم به قوه قضاییه موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994287/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%AD%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%82%D8%B4%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی