گزارش تفریغ بودجه باید جامع و کامل باشد

بابایی‌کارنامی اظهار داشت: جدا از مدت زمان گزارش‌های ارائه شده باید گزارش تفریغ بودجه هم شامل اعتبارات تخصیص یافته باشد و هم شامل میزان منابع تحقق یافته. شاید برای یک پروژه اعتباری تخصیص یابد اما آنچه که مهم است این است که آیا منابع تخصیص یافته برای اجرای پروژه مربوطه در طول یک سال محقق شده است یا خیر.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: برای اینکه ما بتوانیم قضاوت دقیق و کاملی را درباره عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه داشته باشیم همه این جوانب باید در گزارش تفریغ بودجه مدنظر قرار گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943922/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%BA-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش‌های دیوان محاسبات اقدام خوبی در جهت انجام وظایف نظارتی است که باید این مسئله به طور جامع و مانع انجام شود.

علی بابایی کارنامی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به گزارش‌های سه ماهه دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه گفت: گزارش تفریغ بودجه  باید جامع و کامل باشد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی