گزارش رئیسی به رهبری: دولت بی‌وقفه و بی‌حاشیه بر رفع مشکلات تمرکز کرده است


تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور، تمرکز دولت بر کار بی‌وقفه و پرهیز از درگیر شدن در حاشیه‌ها را سیاست دولت خواند و گفت: پروژه دشمن برای منزوی کردن ایران در جهان و ناامید کردن مردم در داخل، با کمک و نقش‌آفرینی خود مردم شکست خورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217983/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87-%D9%88-%D8%A8%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی