گزارش‌ سازمان برنامه و بودجه از میزان بودجه سفرهای استانی رئیس جمهور بررسی شد

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: در مجموعه تعهدات سازمان برنامه در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱ همت، تعهدات سال ۱۴۰۲ حدود  ۵۵ همت و سپس در سال ۱۴۰۳ نیز ۲۵ همت است. در ادامه جلسه در خصوص اعتبارات استانی هم گزارشی داده شد که در مجموع تا کنون حدود ۴.۵ همت تملک به استان‌ها برای اعتبارات استانی و جدا از اعتبارات ملی تخصیص پیدا کرده است.

این نماینده مجاس تاکید کرد: نمایندگان نیز بعد از گزارش سازمان برنامه و بودجه سوالات و ابهامات خودشان را در خصوص تعیین اولویت ها و رابطه ردیف‌های بودجه و همچنین بودجه هایی که دولت تخصیص پیدا کرده مطرح کردند و از طرفی برخی نمایندگان انتقاداتی نیز به تعیین اولویت ها داشتند که پاسخ‌هایی هم از سوی سازمان برنامه مطرح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84856578/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3

وی اظهار داشت: همچین ۱۲۹ همت سهم دستگاه‌ها و استان‌ها و ۲۳ همت از محل تهاتر نفت تامین خواهد شد. علاوه بر آنها ۱۱ همت سهم ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص مشارکت بانک ها در اتمام پروژه‌ها و نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان سهم نهادهای حمایتی و مسئولیت اجتماعی دستگاه‌ها بوده که بخش عمده آن را شرکت نفت تشکیل می‌دهد.  در کنار آن ۱۰۷ هزار میلیارد نیز تسهیلاتی است که در سفر مصوب شده تا اختصاص پیدا کند و مجموعه مصوبات و تعهدات نیز تا سال ۱۴۰۳ است.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس بیان کرد: با توجه به گزارش معاون سازمان برنامه و بودجه کشور؛ حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان کل بودجه‌ای است که جز مصوبات سفر رئیس جمهور به ۳۱ استان  محسوب می‌شود و سازمان برنامه و بودجه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان آن را از محل منابع موجود در بودجه تامین می کند.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا،  محسن زنگنه در گفت‌وگویی در تشریح نشست روز سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گفت: جلسه امروز بررسی گزارش میزان بودجه های سفرهای استانی و محل‌های تامین اعتبار، فرآیند تعیین پروژه‌ها، اولویت‌بندی و همچنین شیوه تامین اعتبار و تخصیص آنها بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ تا کنون حدود ۱۲.۵ همت به عنوان تعهدات سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده که از آن مقدار ۷.۵ همت اسناد و ۵ همت نیز به صورت نقد پرداخت شده است.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی