گزارش سفیر ایران در برونئی دارالسلام به امیرعبداللهیان

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه روز شنبه در این دیدار ضمن تأکید بر سیاست خارجی دولت سیزدهم مبتنی بر دکترین سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند و اهمیت توسعه روابط با کشورهای اسلامی، رهنمودهای لازم را برای گسترش همکاری‌ها با کشور دوست و برادر برونئی دارالسلام، پیشبرد سیاست‌های منطقه ای به سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور برونئی دارالسلام ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84933725/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی