گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه درباره افزایش حقوق‌ها به صحن مجلس می‌رود


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان در این کمیسیون خبر داد و افزود: کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه ضمن برگزاری نشست مشترک برای جمع‌بندی درباره این لایحه گزارش مشترکی به صحن مجلس ارائه خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909757/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی