گسترش مناسبات و امنیت مرزها محور مذاکرات امیرعبداللهیان و زرداری


اسلام آباد- ایرنا- وزرای خارجه ایران و پاکستان درباره آخرین مسائل دو جانبه سیاسی، اقتصادی و دفاعی از جمله توسعه روابط تجاری، تبادل زندانیان دو کشور و امنیت مرزها رایزنی کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188240/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی