گسترش همه‌جانبه روابط ایران و چین براساس منافع و احترام متقابلبه گزارش ایرنا، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در پیامی با تبریک دوره جدید ریاست جمهوری رئیس جمهور چین آورده است: تحقق اهداف مشارکت جامع راهبردی ایران و چین، الگویی از گسترش همه‌جانبه روابط بر مبنای منافع و احترام متقابل ارائه می‌کند و همکاری در چارچوب نهادها و سازمان‌های چندجانبه، علاوه بر تأمین منافع دو کشور، بر صیانت از ثبات و صلح بین‌المللی کمک می‌نماید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84922449/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی