گفت‌وگوهای صلح افغانستان و پیشنهاد ایران به فرمت مسکو


تهران-ایرنا- «فرمت مسکو» برای پنجمین بار به منظور بررسی چالش‌های افغانستان برگزار شد. نشستی که پیشنهاد ایران و حضور نماینده طالبان از نکات متمایز و تأکید بر نقش دخالت‌های فرامنطقه‌ای در بحران امروز افغانستان نکته تکراری اما مهم این نشست بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85243633/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی