گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاداسلامی فلسطین، آخرین تحولات سیاسی و میدانی فلسطین و تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109333/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی