گفت‌وگوی تلفنی امیرعبداللهیان با وزیر خارجه جدید چین


تهران- ایرنا- وزیر خارجه جدید چین با تأکید بر توسعه روابط با ایران، از امیرعبداللهیان برای سفر به چین دعوت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85003930/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی