گفت‌وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و ترکیه درباره تجاوزگری صهیونیستها در مسجدالاقصی


تهران-ایرنا- دفتر ریاست جمهوری ترکیه از گفت‌وگوی تلفنی رئیس‌جمهور این کشور با رئیس جمهوری ایران درباره تجاوزات رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85076191/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی