گفت‌وگوی صمیمانه علمای اهل سنت سوریه با رئیس‌جمهور


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در جریان سفر به سوریه در میان جمعی صمیمانه از علمای اهل سنت این کشور حضور یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101354/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی