گفتگوی سازمان ملل با ایران درباره حمایت ازآغاز روند سیاسی یمنی برای پایان درگیری


نیویورک – ایرنا- سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد که نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن با مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره حمایت منطقه ای از آغاز روند سیاسی فراگیر یمنی برای پایان جنگ یمن در تهران گفتگو کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85056473/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی