گفت‌ وگوی تلفنی امیرعبداللهیان و بورل


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه در توئیتی از گفت‌ وگوی تلفنی خود با جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034763/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی