گفت وگوی وزرای خارجه ایران و بلژیک درمورد آخرین وضعیت روابط دو کشور


تهران – ایرنا – در تماس تلفنی خانم حاجا لحبیب وزیر امور خارجه کشور پادشاهی بلژیک با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران آخرین وضعیت روابط دو کشور و مباحث کنسولی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85086033/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AF%D9%88

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی