گفت و گوی ایرنا با نماینده مجلس ، چرایی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی


شیراز-ایرنا-اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی مدت هاست به یکی از بحث‌های داغ مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است و در حال حاضر چرایی و چگونگی اصلاح این قانون در دستورکار مجلس قرار دارد. خبرگزاری ایرنا در گفت و گو با جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126151/%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%DA%86%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی