گلرو: تامین امنیت عزاداری‌ها مرهون تلاش دستگاههای اطلاعاتی کشور است


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشف شبکه تروریستی و خرابکار در ۶ استان گفت: تامین امنیت عزاداری های مردمی و برگزاری باشکوه آیین های محرم


منبع: https://www.irna.ir/news/85184860/%DA%AF%D9%84%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی