گوترش: بیش از ۳۳۰  میلیون نفر تحت تأثیر طوفان گرد و غبار قرار گرفته اند


نیویورک – ایرنا- آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد: تاکنون بیش از ۳۳۰ میلیون نفر تحت تاثیر طوفان‌های گرد و غبار قرار گرفته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224029/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی