یادداشت اعتراضی سفارت ایران نسبت به بی‌اخلاقی برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان


تهران – ایرنا – سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو، نسبت به اقدامات اهانت‌آمیز و بی‌اخلاقی برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان علیه کشورمان، یادداشتی اعتراضی منتشر کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071393/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی