یک‌سال با سید ابراهیم رئیسی در مستند ما می‌توانیم؛ امشب از رسانه ملی

به گزارش روز جمعه ایرنا، مستند «ما می‌توانیم» روایتی‌ دیدنی از سفرها، نشست‌ها و دیدارهای عمومی و نخبگانی و همچنین اقدامات‌ و دستورهای رئیس جمهور برای حل مشکلات مردم و در واقع گزارشی از عملکرد یک‌سال اول دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84875869/%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی