یک فوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات غیر مجاز تصویب شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون قاچاق اسلحه و مهمات غیر مجاز موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152830/%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%AD%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی