۱۰ راهکار فوری رئیسی گام عملی برای احقاق حقوق مردم غزه است


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای دهگانه رییس‌جمهور در اجلاس ریاض گفت: راهکارهای فوری رییس‌جمهور برمبنای حقوق بین الملل و حقوق انسان‌ها تدوین شده و گام‌ عملی برای احقاق حقوق مردم فلسطین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85290117/%DB%B1%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی